Fotografier från några av världens ännu inte helt trådlösa städer. Serien består av ett 80-tal olika motiv och upplagan på printarna är endast 1 + 1AP.
Kontakta mig för mer information.
Back to Top